ธรรมจิตใจ โลกนี้ไม่มีอะไรให้ทำใจมีแต่ว่าเรื่องให้พวกเรารู้เรื่อง

movie-online

ธรรมหัวใจให้รู้เรื่องคนที่กำลังค้นหาวิถีทางหมดทุกข์

ดูหนังมาสเตอร์ จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องจริงอันเลิศ ๔ ประการหมายถึงทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ให้ชัดเจน มิฉะนั้นแล้วจะหลวนเวียนว่ายตายกำเนิดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่จบสิ้นแม้เราหัวใจอริยสัจทั้งยัง ๔ อย่างนี้ได้ ก็ชื่อว่าเป็นคนที่แลเห็นวิถีทางที่การหลุดพ้น ข้อเท็จจริงทั้งยัง ๔ ประการฉะนี้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ขึ้นกับเวลา ไม่วกาลวลาจะผ่านไปกี่ช่วงก็ตาม คนที่อยากหลุดพ้นจกสังสาวัฏจึจะต้องทราบ เข้จิตใจ และก็ประพฤติตามข้อเท็จจริงอีกทั้งสี่ประการนี้ก็เลยจะสิ้นทุกข์ได้สิ่งแรกเป็น ทุกข์ คือ ความทุกข์ใจ หรือภาวะที่ทนได้ยากที่เป็นแบบนั้นก็พราะว่ทุกๆอย่างเป็นของไม่เที่ยง กลุ้มใจ เป็นอนัตตา เมื่อไปถือมั่นถือมั่นก็เลยกำเนิดความทุกข์ทรมาน กำเนิดความกดดัน บีบคั้นไม่ตรงกัน ข้อข้องอย่างลำดับที่สองเป็น สมุทัย คือ เหตุกำเนิดที่ทุกข์ เป็นต้นว่าความต้องการที่ยึดมั่นเอตัวตนเป็นที่ตั้ง ต้องการเป็นอย่างงั้น ต้องการเป็นแบบงี้ต้องการมีอย่างงั้น อชูมีอย่างงี้ ฯลฯ ทำให้ชีวิตถูกกดดัน รุ่มร้อนกระวนกระวายใจตลอดระยะเวลา อย่างลำดับที่สามเป็นนิโรธ คือ ความดับทุกข์ ดังเช่นว่าสภาวะที่เข้าถึง สมารถยนต์กำจัดอวิชชให้หมดไปไปได้ ผิดกดดันให้กระวายกระวนมีจิตบริสุทธิ์ สงบ แจ่มใส สดใสร่าเริงอย่างที่สื่หมายถึงมรรค คือ ข้อควรกระทำให้ถึงความดับทุกข์เป็นต้นว่ามรรคมืองค์ ๘ เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่จะดำเนินไปให้ถึงการพันทุกข์โดยไม่ติดอยู่ท้ายที่สุดสองอย่างเป็น ราคะสุขัลลิกานุโยค (ความหมกมุ่นในราคะสุข) แล้วก็ อัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความยากลำบากแก่ตน)จิตใจที่เข้าถึงอริยสั ๔ อย่งถูก แจ่มกระจ่างรวมทั้งดำเนินไปตามอริยมรรคแปดย่อมกำจัดอวิชชา ซึ่งเป็นบ่อเกิดของกิเลสราคะแล้วก็ตัดขาดจากกิเลสตัณหได้ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ไม่เคยทราบสึกมีความขัดแย้งไม่ฆ่า ไม่ลักขโมย ไม่กระทำผิดร่วมรัก ไม่คดโกง หรือกล่าวถ้อยคำไม่สุภาพ ไม่ยกยอปอปั้น ไม่อิจฉอิจฉาริษยา ไม่ขุ่นเคือง มีแต่ว่าคุณความดีที่จะเกิดขึ้นในจิตใจ ชีวิตของคนประภทนี้ก็เลยเปี่ยมด้วยความสงบสุขทุกลมหายใจปัญญที่สมารถยนต์ข้หัวใจอริยสัจอีกทั้ง ๔ อย่างนี้อย่างแท้จริงแล้วย่อมเราใจดีรรมคำกล่าวสอนอื่นๆของพระพุทธแรงทั้งหมดทั้งปวงได้ ซึ่งก็คือรู้เรื่องกฎกณฑ์ที่ความเป็นจริงโคลนรรรมชาติได้อย่างแจ่มแจ้ง รู้เรื่องรู้ราวเป็นไปที่เหตุต้นสายปลายเหตุที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน หนังมาสเตอร์

การเข้จิตใจเหตุต้นเหตุต่างๆก็เลยทำให้หาทางดับความทุกข์ใจ

และก็หลุดพ้นจกวัฏสงสารได้อย่างสิ้นเชิง ตามหลักอริยสัจ ๔ นั้น แขนที่พวกเราจะกำจัดความทุกข์ใจให้หมดไปจากจิตใจได้ พวกเราจำเป็นจะต้องทราบก่อนว่า ทุกข์เป็นยังไง? ทุกข์เกิดขึ้นได้เช่นไร? กำเนิดจกสาเหตุอะไร? แล้วจึงค่อยหาทางดับทุกข์ถัดไปว่าจะดับได้ยังไง? ซึ่งพระพุทธจ้ได้พูดแสดงไว้แล้ว ท่านได้ทรงรู้แจ้งอริยสัจ จึทำให้ท่านสมารถยนต์หลุดพ้นจากความทุกข์ใจ เข้าถึงฝั่งที่พระนิพพาน ข้างหลังจกนั้นจึนำสิ่งที่ท่านหยั่งรู้นั้นมาอบรมชาวโลก สิ่งที่ท่านเอามาสอนก็เลยไม่ใช่เป็นเพียงแต่แนวคิดที่คิดขึ้นมาลอยๆแต่ว่าเป็นแนวคิดที่ผ่านการตรวจสอบโดยประสบการณ์ของท่านเอง ด้วยเหตุนี้ จึทำให้พวกเราเชื่อถือได้ว่า หกพวกเรารู้เรื่องอริยสัจ ๔ อย่างแจ่มแจ้งและก็ประพฤติตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรสอนแล้ว ย่อมจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้อย่างแน่แท้ความทุกข์ทรมานมีสองจำพวกเป็นทุกข์ทางร่างกาย รวมทั้งทุกข์ทางจิตใจ ทุกข์ทางร่างกาย ก็ตัวอย่างเช่น การเป็นโรคภัยไข้เจ็บ มีรอยแผล เป็นตัน ส่วนทุกข์ทาง เว็บดูหนัง
ดวงใจก็คือจิตใจกำเนิดความอึดอัด คับข้องใจ ร้อนใจ ดิ้นรน เชื่องซึมฯลฯ สิ่งต่งๆมองนี้เมื่อเกิดขึ้นก็จะเกิดมาลอยๆโดยไม่มีปัจจัยเนื่องจากศาสนาพุทธมั่นใจว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ย่อมมีเหตุมีต้นสายปลายเหตุให้กำเนิดทั้งหมด ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมได้เอง โดยไม่มีปัจจัย ความสบายความทุกข์ทรมานของคนเราก็มีเหตุต้นเหตุทำให้มันกิดขึ้น และก็การจะหลุดพ้นจากทุกข์ก็ควรจะมีเหตุเหตุอย่างเดียวกัน ชีวิตพวกเราจะดำเนินไปเช่นไรก็เลยขึ้นกับกัการสร้งเหตุสาเหตุของพวกเราเอง แม้พวกเราสร้างเหตุดีชีวิตดีแล้วแม้สร้างเหตุชีวิตก็เลวทรามตามหตุ เหตุที่พวกเราสร้างนั่นเอง ไม่มีผู้ใดมาบังคับบัญชาได้